Uit: Inventaris van de kleine monumenten te Zutendaal van Clement Put

Arduinen kruis

Tekening Jean-Marie Beckers – Klik hier voor de ligging op Google Maps

Vroeger liep tussen Wiemesmeer en het dorp de oude postbaan. Men treft er een zwaar arduinen kruis aan uit de jaren 1731. Volgens het opschrift in dit kruis is op die plaats een voerman onder zijn gespan doodgebleven. Volgens de archieven was het een vrachtvoerder in dienst van een ijzerhandelaar uit het Luikse. Deze man bracht jaarlijks ijzer voor de smeden van onze streken. Langs Maastricht keerde hij dan huiswaarts.

In de armen van het kruis staat gebeiteld:

ICY AT ETE MALHEUREUSEMENT
ECRASE PAR SA CHARETTE LE
3ME IANVIER 1731 HONESTE
JEUNE HOMME ANDRE THONNART
CHARTIER DE ST WALBURGE
REQUIESCAT
IN PACE

Boven deze tekst is een kleine kalvarie gekapt terwijl onder een doodshoofd prijkt.

Lieve Heer aan de zes weeg

Tekening Jean-Marie Beckers – Klik hier voor de ligging op Google Maps

Hier wat in ‘t “Memorie boek” van Thomas Veugen, begonnen in april 1800, genoteerd staat over de “Lieve Heer aan de zes weeg”. – “In mei 1907 heb ik uit dankbaarheid voor de genezing eener schrikkelijke ziekte aan mijn been bekomen te hebben (genoemd zeven oog) het O.L.Vr. beeld en den O.L.H. beeld aan de Steeg naar Terboekt laten plaatsen. Get. Math. Thijs”. – Het O.L.Vrouwbeeld heeft er niet lang gestaan maar werd overgebracht naar de plaats waar nu de grot staat. Het kruisbeeld heeft de jaren getrotseerd. Daar het erg onderkomen was heeft de gemeente, in het monumentenjaar, een voetstuk in baksteen laten metselen en er een kruis in beton op laten plaatsen. Het geheel doet goed aan. Ware het niet goed het kruis te voorzien van een kap zoals het oorspronkelijk was ?

Kleine Kalvarie

Tekening Jean-Marie Beckers – Klik hier voor de ligging op Google Maps

De kleine kalvarie in de Mandel werd opgericht door de bouwer van de Mandelkapel. Deze persoon was eigenaar van heel wat gronden in de Mandel. Het kruis werd er geplant om Gods zegen af te smeken voor de veldvruchten en om bescherming te bekomen tegen rondzwervende dieven. De streek was destijds zeer afgelegen en eenzaam.