Bü kimp hêitsje moehs vanaof
van bü kimp hèè ên hêt
Hit ên hüt van haeite
van haage hilt ên haat
Maerge wèèrdt ‘t hèie
ich bèn althiehd hèij
‘n Haote baar hit knèppel
‘n flètte wêi hit hêi

Joeng, dat Ziettendels
nee gemèèkelek
Wadden biesterêi
‘t zwaeit staeit op m’n prêi

Raor ên rèèr ziehn raoier
de kruiker hèèt ai raod
E rèèdsje ès weer klêiner
‘t ès raoje nao de maot
Èn t reet dao wünne èèndjes
mèt pluume gèèl ên roeid
Oppe rüt dao bolle trêmkes
ma ‘n vinster ès ‘n ruut

D’n ingel gaeit nao buuëve
d’n oennèt nao ‘t vier
Wilste ieëver ‘t waoter
pak dan mêr ‘t vèèr
De lèste kimp van aachter
d’n ierste staeit van vèèr
En vier de loempe vaerke:
aachter drèi kimp veer

Blaor ên blèèr ên blaoier
aein ellêin ès blaod
Van laaipe krèiste blaore
van beer ‘n dikke blaos
Fanfares koenne bluuëze
‘ne wind dèè althiehd bleest
Bluume koenne blêie
dat mik de vrallie blèi

De bèèr dèè hilt van biere
van beer hilt Baer de baoi
Het spêk dat maogste braoje
ên e lêpke ès ‘ne braoi
Mèt buurkes koenste baore
ma buure daeit de buur
‘ne Stèk van haot hit knèppel
ma van iehzer ès ‘n baar

‘n Kruuikeer zwuur gelaoje
vèèl lieëpels ènne laoi
Klokke koenne loeie
al ès de kèster laei
De lèi dèi lèèze beekskes
ên sjriehve obben lêi
‘ne Pot mèt lêkker pruume
‘n snèè mèt gêt zjelêi

Joeng, dat Ziettendels
nee gemèèkelek
Wadden biesterêi
‘t zwaeit staeit op m’n prêi