Conventie schrijfwijze Plat-Ziettendels

Ziettendels Lèèsplênkske

Schrijfwijze klinkers en tweeklanken

Schrijfwijze medeklinkers

Leedjes èn ‘t plat Ziettendels

Dialectavond “Wèi Zaagder?”