Sint-Jozefskerk

Klik hier voor de ligging op Google Maps

De eerste plannen dateren van 1931 met een voorontwerp van een modern gebouw werden nooit uitgevoerd. Het duurde tot begin 1933 vooraleer pastoor Geurts zijn vriend kanunnik Jozef Coenen om hulp vroeg. Het was deze laatste die op het idee kwam om de aloude en vervallen Cisteriaansche Abdijkerk van Hocht, een echt kunstjuweeltje in gotische stijl met sierlijke bogen en veel lichtinval, na te bootsen op een bouwperceel van meester Pletsers.
Op 8 mei 1935 gingen de werken van start op 6 november werd “de mei gestoken”. Op 1 maart werd de klok gedoopt en op 18 maart kon de haan op de toren. Op 28 augustus 1936 werd de kerk gewijd. in 1938 werd beslist de de vloer van de kerk te voorzien van en een sacristie te bouwen. Ondanks de oorlog en de twee opeenvolgende strenge winters was men in maart 1941 klaar met een schip voor 320 gelovigen en het grootste deel van de sacristie.
Kanunnik Coenen liet talrijke merkwaardigheden aanbrengen aan het kerkgebouw en het interieur zodat de Wiemesmerenaren kunnen zeggen dat hun kerk een monument is. Zo herbergt ze ook een aantal kunst- en gebruiksvoorwerpen die van betekenis zijn.
Een grappig voorbeeld daarvan is “De bloedzuiger”. Boven het portaal van de sacristie staat een klein monstertje: de bloedzuiger. Een gedrocht dat de mensen met zijn vleugels bedwelmt en hun in de slaap het bloed uitzuigt. Het is een nabootsing van de waterspuwer van de Notre Dame van Parijs. In de volksmond ook “de duivel”. Hij kijkt in de richting van Zutendaal-dorp en sommige boze tongen beweren zelfs dat hij zijn tong naar het Dorp uitsteekt.
In 1976 stortte een deel van het gewelf boven de linkerkruisbeuk in en vernielde onder andere het onderstaande doksaal met orgel. Pas in 1984 kon de kerk terug in gebruik genomen worden, de definitieve afwerking duurde nog tot 1985.

Herdenkingsmonumenten

Slachtoffers concentratiekampen WO II

406th Fighter Group

Y-29

Hell on Wheels

Gedenkplaten

Bronzen gedenkplaat Kanunnik Jozef Coenen

Gedenkplaat Lourdesgrot

Gedenkplaten Sint-Jozefkerk

Lourdesgrot (*)

Click hier voor de ligging op Google Maps

Om haar dankbaarheid te betuigen aan O.L.Vrouw had de familie Bamps-Thijssens het plan opgevat een kleine grote op te richten, maar vader Thijssens verlangde een grote. Hij deed de Lourdesgrot van Edegem nabootsen door werklieden uit Wes-Meerbeke. Gans de winter 1924-25 werd er gewerkt, en dit met de toestemming van pastoor J.Geurts en Mgr. Rutten. Rond de grot werd een mooi park aangelegd, waarin men later ook een kruisweg in bas reliëf plaatste. Mgr. Kerkhofs, die juist hulpbisschop was geworden, kwam deze grot plechtig inwijden in 1925. De steen, geplaatst bij de wijding der grot, vermeldt ons het jaar dat ze klaar kwam.

LoUrDes LIeVe VroUW
bLIJf LIMbUrgs goUW
ChrIstUs aLtoos troUW

Gelegen in een bekoorlijke en rustige omgeving wordt ze jaarlijks door talrijke bedevaarders bezocht. De eerste zondag van mei is de grote bedevaartdag. En … aan het lied van O.L.Vrouw van Zutendaal werd een strofe toegevoegd.
Alle zaterdagen van mei tot en met september wordt hier de mis opgedragen.

*) Uit: Verzamelde uitgaven Mariabode van Theo Vandebeek & Inventaris van de kleine monumenten te Zutendaal van Clement Put

voor meer info: https://www.kerknet.be/federatie-zutendaal/artikel/de-grot-van-wiemesmeer

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes kapel

Onze-Lieve-Vrouw Middelares aller Genaden kapel

Paalheuvel Sint-Hubertus

Paalsteen met kapelletje

Grensheuvel Zutendaal/Mechelen a/d Maas

Grenspaal/Grachtheuvel

De Gezellen van Sint-Hubertus 1956-2006

Click hier voor de ligging op Google Maps

Sint-Hubertusviering 1947-97

Click hier voor de ligging op Google Maps

Huizen en mensen:

Végeshoeve

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Het huis Veges, ook De Hoeve genoemd, was een oude herberg en afspanning voor postwagens en koetsiers.