Zü moeste duur ‘t lèève koenne guuën
Mèt ‘n straolende zoen
Duiwste elle zaerge van dich aof
Ziehg braaf, ziehg blèi
Want ‘t lèève ès zü shün
Zing hêl, zing huug
Laach d’n blèidsjap mar ins uut

Mèt zoennekraach zèkkikchtich goehjemaerge
M’n goesting kript al èn de nuiwen daog
Ên alles waddich hèb aon laas en zaerge
Dat waeit ewaeg zü stil ên èève zaoch
Zèt zaerge aone kant
Ve zinge hand èn hand

Azzen …

Ziehg blèigezind, gelèkkig mèttet lèève
‘n Pün, e koemplemint, dat daeit zü goehd
Ge koent dêindaner toch niks bèèters gèève
‘n milledie dèi klinkt wèi goehje moehd
Kom duuch mar mèt aos mèt
Ve zinge noeg ae koeplèt

Azzen …

Ich haag nee van gezichte zuur wèi pruume
Ich laot de zoen gêt sjèine èn m’n hart
Emuug dèi aerem ên dèi duume
Ewaeg verdreet ên alle smart
Wèi vieëgelkesgeflaeit
Jao zing zü hêl ast gaeit

Azzen …

Vrije vertaling van “Als een stralende zon” van onze zingende kapelaan Piet Meertens zaliger.