Monumenten

Met historische fierheid wijzen de stedelingen naar hun bouwkundig erfgoed, naar hun katedralen, kerken, stadhuizen, hallen van de gilden en talrijke stijlvolle burgershuizen. Het zijn monumentale getuigen zowel van de macht en het vernuft van een elite uit het veerleden als van het gezamenlijk werk van generaties van inwoners.

De landelijke dorpen kunnen zich meestal niet beroemen om grote monumenten, maar toch zijn er daar ook, meer bescheiden en minder opvallend, talrijke uitingen van het leven, het geloof en de gemoedsgesteltenissen van de bewoners. Ze hebben elk een eigen gestalte en onze voorouders gaven ze een zinvolle betekenis. Het zijn kleine monumenten die eerbied oproepen.

In Zutendaal zijn we terecht fier op grote en kleine monumenten. Merkwaardig zijn de pastorij met omgeving, de O.L.Vrouwkerk en de kerk van Wiemesmeer. Merkwaardig zijn ook de beelden, de kapellen, de kruisen, de herinneringsstenen en de herdenkingstekens. Vele hiervan staan in een natuur- of kultuurlandschap dat we eveneens een monument moeten noemen.

Uit het voorwoord van burgemeester Jozef Remans voor “Inventaris van de kleine MONUMENTEN te ZUTENDAAL” door Clement Put

Witherenpastorie

Geklasseerd

Onze Lieve Vrouwekerk

Geklasseerde kerk in het centrum

Broekmolen

Geklasseerde molen in

Sint-Jozefkerk

In het gehucht Wiemesmeer

Sint-Rochuskapel

Gewaaierkapel uit 1635, periode waarin de pest heerste, toegewijd aan de tweede patroonheilige van de parochie. Tevens oudste kapel in Zutendaal.

Brigittakapel

Mandelkapel 1851

O.L.Vrouwkapel

De Daal +-1640 verdween – wederopbouw 1954

Teerke’s kapelleke

mandelseweg 1898