Vierlandsherensteen

Foto Elise Hooft / AOE – Klik hier voor de ligging op Google Maps

Gedenkteken gelegen op de kruising van vier boswegen en op de kruising van gemeenten en vroegere heerlijkheden: Zutendaal, Opgrimbie (Maasmechelen), Lanaken en Rekem (Lanaken), als verwijzing naar de grens tussen deze voormalige heerlijkheden. Naar verluidt zouden zich in de omgeving nog restanten van grachten bevinden die als duidelijke grensafbakening werden gegraven. Deze locatie werd ook “galling” genoemd, omdat er in de 15de eeuw een galg zou gestaan hebben.

Klein monument op bakstenen sokkel met hardstenen dekplaat en twee hardstenen platen met inscripties “DE VIERLANDSHEREN” en “HEROPGERICHT/ ZUTENDAAL 1979”. Op de gedenkzuil staan de vier namen van de heerlijkheden: “HEER/ VAN/ ZUETENDAEL/ LOEN”, “HEER/ VAN/ PIETERSHEYM”, “HEER/ VAN/ RECKHEYM” en “HEER/ VAN/ MECHELEN”.

Auteur: Katrien Verwinnen

Uit: Agentschap Onroerend erfgoed – Inventaris Vlaanderen is erfgoed

Paalheuvel Sint-Hubertus

Tekening Jean-Marie Beckers – Klik hier voor de ligging op Google Maps

Het Sint-Hubertuskapelleke bevindt zich op het meest noordelijk punt van de gemeente, waar, vóór de fusie, niet minder dan vijf gemeenten aan elkaar grensden. Dit waren namelijk Genk, As, Mechelen a/d Maas, Opgrimbie en Zutendaal. Na de fusie zijn het er nog vier daar Opgrimbie opgeslorpt is door Maasmechelen.

Dit punt is eeuwen al gekend als de” Paalheuvel”. In “Die jaerkeuren van Sutendael op datum van duysent vier hondert en tachgetich” staat dit punt opgegeven als de “boeler eijck”. In het jaar 1716, na een grensgeschil met “Mechelen op die maaze” en “Sutendael”, werd op die plaats een heuvel opgeworpen en een steen geplant, die de naam kreeg van “boeler steen”. Het is daar dat het Sint-Hubertuskapelleke staat. Al jaren terug was het een ontmoetingsplaats van jagers en boswachters. Lambert Moors, boswachter van Prins Xavier de Merode en Haex Jan, beiden uit Waterschei vatten de gedachte op hier een kapelletje te bouwen ter ere van Sint-Hubertus, schutsheilige van jagers en boswachters. In 1952 metselde Moors met bakstenen een vierkante paal waarop hij een eigen, in ijzer gemaakt kapelleke plaatste. Dit had de vorm van een mijnlamp. Maar vandalen laten niets met rust en ook dit kleine monument moet het meermaals ontgelden.

In 1975, we zijn in het monumentenjaar, nam het gemeentebestuur het initiatief het te restaureren. Woudmeester G. Bodeux stelde voor een vijfhoekige paal op te richten wijzend naar de vijf aangrenzende gemeenten. Aan iedere zijde is een blokje in arduin ingemetseld met de eerste letters van elke gemeente. Vandaar de letters G, A, M, O en Z.

Het ijzeren gedeelte werd grondig gekuist, hersteld en geverfd en terug op zijn plaats gezet. Het nieuwe beeldje is beschermd door onbreekbaar glas. Eén van de bovenste lagen van het metselwerk bevat vijf arduinen blokjes met de woorden: “jacht, woud, fauna, flora en patroon” met hier onder “H. Hubertus B.V.O.”.

Ook werd op de kleine terp een rustbank aangebracht zodat het geheel U uitnodigt tot verpozing en bezinning.

Uit: Inventaris van de kleine monumenten te Zutendaal – Clement Put

Grensheuvel Zutendaal/Mechelen a/d Maas

Grachtheuvel op de noordelijke helft van de oostelijke grens Zutendaal