Natuurmonumenten

In Zutendaal zijn we terecht fier op grote en kleine monumenten. Vele hiervan staan in een natuur- of cultuurlandschap dat we zeker ook een monument noemen. Bomen en struiken met erfgoedwaarde, zoals een historische, esthetische of volkskundige waarde zijn vaak kenmerkend voor het werk van de mens of van de natuur of beiden samen. Welkomstbomen, dorpslinden, hagen, kapelbomen, vredesboom, bermen, akkerzomen, dreven, allerhande houtkanten, … deze items vertellen hoe onze voorouders eeuwenlang omgingen met bomen en struiken. Hoe ze deze nuttig aanwendden, welke rol deze speelden in bijgeloof en rituelen, hoe ze voor het esthetische genot werden geplant, …

Hun waarde als erfgoed en hun belang voor de toekomst deed de erfgoedbeweging reeds in hun eerste werkjaar beslissen om een jaarlijkse verkiezing en viering van een erfgoedboom te organiseren. Hiermee wensen we een bijdrage te leveren ter sensibilisering en bescherming van ons ‘Groenste snoepje van Vlaanderen’.