In “Uit het verleden van Zutendaal” (Limburg, jr 46 p 24-25) vermeldt A.Remans dat pastoor Herthals van Zutendaal (1655-1673) voor Bessemer vier woningen optekende. “Deze wijk is een grensgeval, want ze wordt in twee delen gesneden door een weg, zodat de helft behoort onder Pietersheim (Lanaken). In 1680 lagen er zeven woningen onder deze laatste heerlijkheid. Besselmeere (1345) Bijsselmeere (1508), Bessemer (1690), Bessemeer (1710) uitspraak: Besmer. Ook hier kan dezelfde verklaring als voor Wiemesmeer gelden: een “meer” waarbij een zekere Bijssel zich vestigde. Ook aldaar lag centraal een “vijverke”, waarvan nog sporen zijn overgebleven. Vanuit Maastricht gezien begon hier het Land van Loon (Luik), waarvan er een grenskantoor, een tolkantoor, was opgericht, nu nog geheten en bestaande “In het Oud Kantoor”. Het kantoor is wellicht zeer oud en het blijft een raadsel waarom aldaar een grens getrokken werd”
De bevolkingsregisters vermelden nog verschillende schrijfwijzen voor de naam van het gehucht; Besmeer (1846), Bessemer (1867). Nu is het definitief: Besmer.
Het valt op dat er te Besmer vele ambtenaren gewoond hebben. Heeft dit iets te maken met het bestaan van het kantoor aldaar? Of waren deze ambtenaren tolbeambten aan de grens met Nederland en Lanaken?
Tenslotte willen we de lezer herinneren aan …/… Eier-Jef. Tijdens WO I had hij op een voorbijdrijvende Zeppelin geschoten met een jachtgeweer. Jef die analfabeet was, had men wijsgemaakt dat hij die Zeppelin had afgeschoten. …/… Na de oorlog werd Jef als oorlogsheld gevierd in de vredestoet en gedekoreerd met een stierenmedailje, welke hij zijn leven zorgvuldig heeft bewaard. Een tekst- en toondichter zorgde voor het lied “De Besmerzonen”

Huizen en mensen:

Oud Kantoor

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Hoeve Cops

Klik hier voor de ligging op Google Maps