Er wordt gewerkt aan de verdere opbouw van deze website

CANON VAN ZUTENDAAL
Welk onderwerp kan/moet volgens jou hierin opgenomen worden?
Klik hier voor meer info

SOENNES & SWAERDES is een eigentijdse erfgoedbeweging in Zutendaal die het beste uit het verre en nabije verleden van Zutendaal opspoort, bewaart en uitdraagt met de mogelijkheden van vandaag.
SOENNES & SWAERDES verenigt heemkunde en geschiedenis en breit sinds 2020 een waardig vervolg aan het vele opzoekingswerk, de verzamelwoede en de publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal, die sinds 28/11/1978 actief was.
SOENNES & SWAERDES is Zutendaals dialect voor ‘des zondags & des werkdags’, oftewel “elke dag of altijd’. Niet enkel alle tijden maar ook alle aspecten, alle mensen, alle leefwerelden, alle artefacten die met Zutendaal te maken hadden, krijgen alle aandacht die ze verdienen.


SOENNES & SWAERDES is een beweging die, in tegenstelling tot een klassieke vereniging, GEEN DRUK legt op haar leden. Ze wordt gekenmerkt door een HORIZONTALE STRUCTUUR waarbij de leden voornamelijk individueel actief zijn en zich steeds VRIJBLIJVEND ENGAGEREN voor de medewerking aan activiteiten of publicaties.

Vanuit de vereniging wordt via digitale weg gecommuniceerd. Een coördinatieteam leidt alles in de juiste banen.


SOENNES & SWAERDES verwelkomt graag mensen die ACTIEF willen meewerken aan de opsporing van de nog niet ontdekte schatten uit het plaatselijk erfgoed en op die manier willen bijdragen tot de ontwikkeling en vrijwaring van het collectief Zutendaals geheugen.


HEB JE INTERESSE of wil je meer info? Mail dan onverwijld naar info@soennesenswaerdes.be
Je kan je ook als sympathisant opgeven, waardoor je interesse toont voor de activiteiten van SOENNES & SWAERDES. Je ontvangt dan via je mailadres een NIEUWSBRIEF met de laatste ontwikkelingen, verslagen, artikels rond Zutendaals erfgoed, uitnodigingen voor activiteiten, enz.