De fietsroute “WO II in Zutendaal” is ontstaan naar aanleiding van het Onder de Radar-project van de provincie Limburg. Hierbij werden conflict-archeologische zones van voornamelijk WOII in kaart gebracht door originele luchtfotografie van ’44-’45 en burgeronderzoek.

De gemeente Zutendaal, Erfgoedbeweging Soennes en Swaerdes, IOED Kempen en Maasland werkten samen om markante gebeurtenissen en locaties te bundelen.

Het eindresultaat is een fietstocht met 16 stopplaatsen, waarop je meer te weten komt over Zutendaal tijdens WO II.

Tourinformatie
Start: Erfgoedhuis ‘t Sjoalhuus, Schoolstraat 8
Aankomst: Vijverplein
Afstand: 30 Km
Tijd: ongeveer 2u30

Productie en realisatie in de Erfgoedapp FARO

Bronnenvermelding

 • Onder de radar – Zoek mee naar sporen uit WO II – Provincie Limburg https://www.onderderadar.be/
 • “Stoppels” Periodiek Tijdschrift van 1983 tot 2004 uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal, althans Soennes & Swaerdes – Erfgoedbeweging Zutendaal,
 • met o.a. interviews van meerdere ervaringsdeskundigen, voornamelijk uit Zutendaal, waaronder: Martin Aerden, Pieter Menten en Dolf Weytjens, Harie Bamps en Jef Martens, Mechtildis Oyen, Hendrik Kints, Jozef Seurs, Jozef Schrijvers,
 • Documenten en geschriften uit het documentatiecentrum met eigen archieven en/of in bruikleen van Soennes & Swaerdes Erfgoedbeweging Zutendaal
 • Foto’s en prentbriefkaarten uit collecties van Soennes & Swaerdes, familie Clement Put, familie Oyen, familie Meyers-Lemmens, Vital Nijst, Carol Street, Onder de Radar, Jos Palmers, Robert V. Brulle, Stanley J. Wyglendowski, Joost Vandeneede
 • Getuigenissen Clement Put, Agnes Lemmens, Lode Meyers, Albert Aerden, Herman Gregoor
 • Verslagen gemeenteraad en schepencollege 1939 tot 1945
 • Parochieblad januari 1944 “Kerk en Leven”
 • Het Belang van Limburg
 • Interview Herbert Street – Geluidsopname ter beschikking gesteld door en met akkoord van dochter Carol Street
 • “Het Belgische verhaal van mei 1940, eenheid per eenheid” door Walter Van Opstal https://18daagseveldtocht.be/
 • “Y29 Asch – Advanced Landing Ground Y-29 Zutendaal 2 November 1944-16 July 1945– A short history of Y-29 and Edward Downs” door Jan Lantmeeters March 1, 2020
 • “Comrade in Arms” door Jan Lantmeeters 2021
 • “Y-29 Asch, Hoe een vooruitgeschoven vliegveld een legende werd” door Johan Wolfs
 • “Oorlog in Munster” van Lambert Hendrikx, uitgave Heemkring Landrada Munsterbilzen
 • BRT-documentaire “De Tijd der vergelding” van Maurice De Wilde met o.a. interviews met pater Albert Geusens en Jos Bouveroux o.a. omtrent zijn publicatie “Terreur in oorlogstijd” uit 1984 uit en met goedkeuring van VRT Beeldarchief
 • Foto’s van KIKIRPA – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – © KIK-IRPA, Brussel https://www.kikirpa.be/nl/ balat@kikirpa.be

Een veelheid aan vernoemde informatie werd bijkomend afgetoetst bij diverse publicaties